Veškerý náš doplňkový sortiment a OOPP najdete na

Nejprodávanější produkty

Informace

Ochranné pomůcky

Další samostatnou kapitolou naší nabídky jsou ochranné pracovní pomůcky. Mezi tyto řadíme ochranu hlavy, zraku, sluchu, dýchacích cest a další speciální produkty (např. pro práci ve výškách).

1.Ochrana hlavy:
Ochranná pracovní přilba je nezbytnou ochranou hlavy při mnoha pracovních činnostech. Nabízíme proto různé druhy ochranných přileb od předních výrobců, které jsou vyrobené z kvalitních materiálu plnících všechny důležité funkce, především se jedná o ochranu mechanickou (náraz, průraz). Výrobcem jsou určena také další rizika – elektrický proud, vysoká teplota atd. Tyto přilby jsou komfortně odvětrané a velikostně přizpůsobené. Pracovní přilby lze také kombinovat s chrániči sluchu, ochrannými štíty a lze je vhodně doplnit dalšími doplňky, např. jmenovkou, upínacím popruhem atd.

2.Ochrana zraku:
K účinné ochraně zraku a obličeje se nejčastěji používají ochranné brýle a štíty. Ochranné brýle lze volit k ochraně zraku v případě, že není zapotřebí chránit celý obličej. V opačném případě je vhodné využít ochranné štíty, které navíc chrání ostatní části obličeje. Zrak lze chránit proti nárazům různé síly, optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným částicím, kapkám a postřiku kapalin, prachu, plynům, elektrickému oblouku z krátkého spojení nebo kombinace uvedených možností. Některé brýle lze použít nejen jako ochrannou pomůcku, lze je využít v běžném životě např. při běžném denním nošení.

3.Ochrana sluchu:
Pro odpovídající ochranu sluchu před negativním působením hluku na člověka jsou určeny chrániče sluchu. Jejich použití je vyžadováno tam, kde se pomocí technickým opatření nepodaří snížit hluk na přijatelnou míru. Použití chráničů sluchu a ušních ucpávek je nezbytné při hladině zvuku vyšší než 85dB. V opačném případě může dojít k poškození sluchu. Při volbě účinné ochrany sluchu je nutné vzít v úvahu požadavky na útlum hluku, komfort uživatele, pracovní prostředí, zdravotní hlediska a kompatibilitu s jinými ochrannými prostředky hlavy.

4.Ochrana dýchacích cest:
Ochrana dýchacích cest musí být samozřejmostí v mnoha pracovních procesech. Nejjednodušší ochranou např. proti prachu, azbestu nebo aerosolům jsou respirátory – jednorázově použitelné filtrační polomasky skládacího nebo tvarového typu. Respirátory se vyrábějí s výdechovým ventilkem nebo bez výdechového ventilku a rozdělují se dle úrovně ochrany na třídy P1, P2 a P3. Pro vyšší stupeň ochrany dýchacích cest je nutné použít ochranné masky nebo ochranné polomasky, ke kterým lze dle charakteru znečištěného prostředí vybrat vhodné filtry.